Team

Peter Gschwendtner Gastgeber
Brigitte Gschwendtner Gastgeberin
Simon Gschwendtner chef de rang
Service
Mathias Häusler souz chef
Andreas Geyer chef de Service
Sevdie Rizani Gouvernante
Sarina Grob chef de rang
Mirko Cassrollier
Silvie Pläsdenat Patissiere
Romana Repelova Zimmermädchen
Carl Däubner Entremetier
Te Kumar Rai Guter Freund